Een fundering is constructief het belangrijkste onderdeel van een bouwproject. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk de fundering van een gebouw is. Het lijkt “zonde van het geld” omdat het onder de grond zit. Maar als er wordt bezuinigd op de kwaliteit van de fundering, dan is goedkoop meestal wel duurkoop. Dit uit zich uiteindelijk in verzakking van het pand en scheurvorming in de gevels.
Mocht een bestaande fundering om wat voor reden dan ook beginnen te verzakken, dan is het vaak wel mogelijk om dit te stoppen. Al naar gelang de ernst van de verzakking, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. De fundering zal worden open gegraven om de situatie ter plekke te bekijken en van daaruit zal worden bepaalt hoe de situatie gestabiliseerd kan worden.
Graag bespreken wij met u en eventueel een constructeur de mogelijkheden voor uw project.


 Een nieuwe fundering voor een schuur.

 

 

 

 

Reparatiewerkzaamheden aan een verzakte fundering.

© Copyright 2019 Vermanen Bouw